• Red Lips Fallspiration

  Red Lips Fallspiration

  toronto, ontario
  Stripes & Khaki

  Stripes & Khaki

  toronto, ontario
  Chanel Inspired Tweed Blazer

  Chanel Inspired Tweed Blazer

  toronto, ontario
  White Blouse x Velvet Loafers

  White Blouse x Velvet Loafers

  toronto, ontario
  Shades of Grey

  Shades of Grey

  toronto, ontario
  Summer Striped Dress For Fall

  Summer Striped Dress For Fall

  toronto, ontario
  Fall in Mustard Colors

  Fall in Mustard Colors

  toronto, ontario
  Boyfriend Style

  Boyfriend Style

  toronto, ontario
  Lace & Pleats

  Looking for Something?